Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là A. tia hồng ngoại |

Câu hỏi:

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Thứ tự giảm dần của bước sóng: hồng ngoại,

ánh sáng tím, tử ngoại và Rơnghen.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!