Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là A. tia hồng ngoại |

Câu hỏi:

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Thứ tự giảm dần của bước sóng: hồng ngoại,

ánh sáng tím, tử ngoại và Rơnghen.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!