Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong hợp chất, kim loại kiềm có số oxi hóa là A. +1. B. +2. C. +3. D. +4. |

Câu hỏi:

Trong hợp chất, kim loại kiềm có số oxi hóa là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!