Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong hợp chất, kim loại kiềm có số oxi hóa là A. +1. B. +2. C. +3. D. +4. |

Câu hỏi:

Trong hợp chất, kim loại kiềm có số oxi hóa là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!