Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong khí thải công nghiệp thường có chứa các khí SO2 và NO2.Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ |

Câu hỏi:

Trong khí thải công nghiệp thường có chứa các khí SO2 và NO2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ các chất khí đó trong hệ thống xử lý khí thải?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A. Ca(OH)2.

SO2¬, NO2 là các oxit axit sẽ bị hấp thụ bởi bazơ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!