Câu hỏi Trắc nghiệm

. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d: x-1/1=y-2/-2=x+2/1 Mặt phẳng nào dưới đây |

Câu hỏi:

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng

d:x11=y22=z+21.

  Mặt phẳng nào dưới đây vuông góc với đường thẳng d?

Bạn đang xem: . Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d: x-1/1=y-2/-2=x+2/1 Mặt phẳng nào dưới đây |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Ta thấy vecto chỉ phương của đường thẳng d là

u=1;2;1

. Mặt phẳng vuông góc với đường thẳng d thì các vecto pháp tuyến có dạng

k.u=k1;2;1,k0

.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!