Câu hỏi Trắc nghiệm

. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d: x-1/1=y-2/-2=x+2/1 Mặt phẳng nào dưới đây |

Câu hỏi:

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng

d:x11=y22=z+21.

  Mặt phẳng nào dưới đây vuông góc với đường thẳng d?

Bạn đang xem: . Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d: x-1/1=y-2/-2=x+2/1 Mặt phẳng nào dưới đây |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Ta thấy vecto chỉ phương của đường thẳng d là

u=1;2;1

. Mặt phẳng vuông góc với đường thẳng d thì các vecto pháp tuyến có dạng

k.u=k1;2;1,k0

.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!