Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong không gian Oxyz, cho vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và x = pi biết rằng thiết diện của vật thể |

Câu hỏi:

Trong không gian Oxyz, cho vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và

x=π,

 biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x,

Bạn đang xem: Trong không gian Oxyz, cho vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và x = pi biết rằng thiết diện của vật thể |

0xπ

 là một tam giác đều cạnh là

2sinx.

 Tính thể tích của vật thể đó.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Tam giác đều cạnh

2sinx

 có diện tích: 

Sx=2sinx2.34=3sinx.

Suy ra thể tích vật thể là: 

V=0πSxdx=0π3sinxdx=3cosx0π=312=23.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!