Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong không gian Oxyz , điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng |

Câu hỏi:

Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng 

P:2xy+z2=0

Xem lời giải

Trả lời:

+ Thay toạ độ điểm Q vào phương trình mặt phẳng (P) ta được

2.12+22=40

nên

QP

.
+ Thay toạ độ điểm P vào phương trình mặt phẳng (P) ta được

2.21+12=20

nên

PP

.
+ Thay toạ độ điểm M vào phương trình mặt phẳng (P) ta được

2.11+12=20

nên

MP

.
+ Thay toạ độ điểm N vào phương trình mặt phẳng (P) ta được

2.11+12=0

nên

NP

.

Chọn đáp án D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!