Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong không gian Oxyz , điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng |

Câu hỏi:

Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng 

P:2xy+z2=0

Xem lời giải

Trả lời:

+ Thay toạ độ điểm Q vào phương trình mặt phẳng (P) ta được

2.12+22=40

nên

QP

.
+ Thay toạ độ điểm P vào phương trình mặt phẳng (P) ta được

2.21+12=20

nên

PP

.
+ Thay toạ độ điểm M vào phương trình mặt phẳng (P) ta được

2.11+12=20

nên

MP

.
+ Thay toạ độ điểm N vào phương trình mặt phẳng (P) ta được

2.11+12=0

nên

NP

.

Chọn đáp án D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!