Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d:x+1/1=y-2/3=z/-2, |

Câu hỏi:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

x+11=y23=z2

, vectơ nào dưới đây là vtcp của đường thẳng d ?

Xem lời giải

Trả lời:

d có vtcp

u=1;3;2

.

Chọn đáp án A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!