Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d:x+1/1=y-2/3=z/-2, |

Câu hỏi:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

x+11=y23=z2

, vectơ nào dưới đây là vtcp của đường thẳng d ?

Xem lời giải

Trả lời:

d có vtcp

u=1;3;2

.

Chọn đáp án A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!