Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt cầu |

Câu hỏi:

Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt cầu

S:x22+y12+z12=1

 và mặt phẳng

Bạn đang xem: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt cầu |

P:2xy2z+m=0

. Tìm giá trị không âm của tham số m để mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) tiếp xúc với nhau.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Xét mặt cầu

S:x22+y12+z12=1I2;1;1

 và bán kính R = 1.

Vì mp (P) tiếp xúc mặt cầu (S) nên 

dI;P=Rm+13=1m+1=3m=2m=4

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!