Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt cầu |

Câu hỏi:

Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt cầu

S:x22+y12+z12=1

 và mặt phẳng

Bạn đang xem: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt cầu |

P:2xy2z+m=0

. Tìm giá trị không âm của tham số m để mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) tiếp xúc với nhau.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Xét mặt cầu

S:x22+y12+z12=1I2;1;1

 và bán kính R = 1.

Vì mp (P) tiếp xúc mặt cầu (S) nên 

dI;P=Rm+13=1m+1=3m=2m=4

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!