Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong lịch sử phát sinh loài người |

Câu hỏi:

Trong lịch sử phát sinh loài người, loài duy nhất còn tồn tại cho đến thời điểm hiện tại là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

Loài còn tồn tại đến thời điểm hiện tại là loài người hiện đại Homo sapiens.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!