Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong lịch sử phát sinh loài người |

Câu hỏi:

Trong lịch sử phát sinh loài người, loài duy nhất còn tồn tại cho đến thời điểm hiện tại là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

Loài còn tồn tại đến thời điểm hiện tại là loài người hiện đại Homo sapiens.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!