Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho (E) có phương trình |

Câu hỏi:

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho (E) có phương trình

x2a2+y2b2=1,  a,b>0

 với ab = 100 và đường tròn  

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho (E) có phương trình |

C:x12+y+42=10.

Tỉ số diện tích elip (E) so với diện tích hình tròn (C) là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Ta có 

x2a2+y2b2=1,a,b>0y=baa2x2.

Diện tích (E) là 

SE=40aba2x2adx=4ba0aa2x2dx

Đặt 

x=asint,tπ2;π2dx=acostdt.

Đổi cận 

x=0t=0;x=at=π2

SE=4ba0π2a2.cos2tdt=2ab0π21+cos2tdt=πab=100π

Mà ta có

SC=π.R2=10π.

Vậy 

SESC=10010=10.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!