Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 1,65 mol H2 và một ít bột Ni. |

Câu hỏi:

Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 1,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y, 24 gam kết tủa và dung dịch Z. Hỗn hợp khí Y tác dụng vừa đủ với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Bảo toàn khối lượng: 

mX=mC2H2+mH2=10,4gam

Ta có: 

dX/H2=8MX=16nX=0,65mol

                                   

nH2pö=nhh  khí  ban  ñaàunX=0,35mol

Lại có: 

nC2H2  dö=nC2Ag2=0,1mol

Bảo toàn liên kết

2nC2H2bd=nH2  pö+2nC2H2  dö+nBr2nBr2=0,15mol

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!