Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong quá trình tái bản của phân tử ADN |

Câu hỏi:

Trong quá trình tái bản của phân tử ADN có sự xuất hiện của các đoạn okazaki, đoạn này là:

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

Đoạn Okazaki là đoạn tổng hợp gián đoạn có 1000 – 2000 nucleotide trên mạch khuôn 5’-3’.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!