Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong quá trình tái bản của phân tử ADN |

Câu hỏi:

Trong quá trình tái bản của phân tử ADN có sự xuất hiện của các đoạn okazaki, đoạn này là:

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

Đoạn Okazaki là đoạn tổng hợp gián đoạn có 1000 – 2000 nucleotide trên mạch khuôn 5’-3’.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!