Câu hỏi Trắc nghiệm

Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su |

Câu hỏi:

Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D.

Trùng hợp buta-1,3-đien tạo thành 

polibutadien

nCH2=CHCH=CH2( CH2CH=CHCH2)nt0,p,xt

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!