Câu hỏi Trắc nghiệm

Về mặt lí thuyết, cơ thể có |

Câu hỏi:

Về mặt lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân tạo ra giao tử AB chiếm tỉ lệ là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

Giao tử AB tạo ra từ kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ 1/4.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!