Câu hỏi Trắc nghiệm

Về mặt lí thuyết, cơ thể có |

Câu hỏi:

Về mặt lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân tạo ra giao tử AB chiếm tỉ lệ là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

Giao tử AB tạo ra từ kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ 1/4.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!