Câu hỏi Trắc nghiệm

Về mối quan hệ giữa các nhân tố sinh |

Câu hỏi:

Về mối quan hệ giữa các nhân tố sinh thái đối với sinh vật, khẳng định nào dưới đây là không đúng?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án D

Sự tác động giữa sinh vật và môi trường sống là sự tác động qua lại, 2 chiều chứ không phải một chiều.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!