Câu hỏi Tự Luận

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số x chia cho 3 |

Câu hỏi:

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số x chia cho 3

Xem lời giải

Bạn đang xem: Viết các phép chia sau dưới dạng phân số x chia cho 3 |

Trả lời:

x3

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!