Câu hỏi Tự Luận

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó: Chia hết cho 9 |

Câu hỏi:

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó:

Chia hết cho 9

Bạn đang xem: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó: Chia hết cho 9 |

Xem lời giải

Trả lời:

Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số chia hết cho 9 là 10008.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!