Câu hỏi Tự Luận

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó: Chia hết cho 9 |

Câu hỏi:

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó:

Chia hết cho 9

Bạn đang xem: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó: Chia hết cho 9 |

Xem lời giải

Trả lời:

Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số chia hết cho 9 là 10008.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!