Câu hỏi Trắc nghiệm

We have just visited disadvantaged children in an orphanage____________in Bac Ninh |

Câu hỏi:

We have just visited disadvantaged children in an orphanage____________in Bac Ninh Province.

Xem lời giải

Trả lời:

Kiến thức được hỏi: Rút gọn mệnh đề quan hệ.

Mệnh đề chủ động N + Ving (lược bỏ ĐTQH, chuyển V chính sang dạng Ving)

Mệnh đề bị động N + P2 (lược bỏ ĐTQH và to be, giữ động từ P2)

Khi nói cái gì tọa lạc/ nằm ở đâu ta dùng: Sth be located in/at somewhere. Câu này viết đầy đủ là: .. .in an orphanage which is located in Bac Ninh Province. Dùng rút gọn bị động ta có: …in an orphanage located in Bac Ninh Province

Đáp án A. located

Tạm dịch: Chúng tôi vừa mới đến thăm các trẻ em bị thiệt thòi ở một trại trẻ mồ côi ở tỉnh Bắc Ninh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!