Câu hỏi Trắc nghiệm

We have just visited disadvantaged children in an orphanage____________in Bac Ninh |

Câu hỏi:

We have just visited disadvantaged children in an orphanage____________in Bac Ninh Province.

Xem lời giải

Trả lời:

Kiến thức được hỏi: Rút gọn mệnh đề quan hệ.

Mệnh đề chủ động N + Ving (lược bỏ ĐTQH, chuyển V chính sang dạng Ving)

Mệnh đề bị động N + P2 (lược bỏ ĐTQH và to be, giữ động từ P2)

Khi nói cái gì tọa lạc/ nằm ở đâu ta dùng: Sth be located in/at somewhere. Câu này viết đầy đủ là: .. .in an orphanage which is located in Bac Ninh Province. Dùng rút gọn bị động ta có: …in an orphanage located in Bac Ninh Province

Đáp án A. located

Tạm dịch: Chúng tôi vừa mới đến thăm các trẻ em bị thiệt thòi ở một trại trẻ mồ côi ở tỉnh Bắc Ninh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!