Câu hỏi Trắc nghiệm

We were quite impressed by the____________students who came up with |

Câu hỏi:

We were quite impressed by the____________students who came up with the answer to our question almost instantly.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Kiến thức được hỏi: Lựa chọn từ.

absent-minded (adj): đãng trí

big-headed (adj): tự phụ

quick-witted (adj): nhanh trí; thông minh

bad-tempered (adj): dễ nổi nóng

Phù hợp với nghĩa của câu nhất là đáp án C.

Tạm dịch: Chúng tôi đã khá ấn tượng bởi những sinh viên nhanh trí đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của chúng tôi gần như ngay lập tức.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!