Câu hỏi Trắc nghiệm

We’d heard so many good things about the new restaurant, but the food didn’t _______ our expectations at all, so we were rather disappointed. |

Câu hỏi:

We’d heard so many good things about the new restaurant, but the food didn’t _______ our expectations at all, so we were rather disappointed.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: C

Kiến thức: : Cụm động từ

Giải thích:

A.    add up to st: tạo ra một tổng số cụ thể           

B.    get up to: làm hành động sai hoặc quấy phá lên

C.    come up to st=come: đến

Ở đây ta có : come up to (one’s) expectations đạt được như mong đợi

Tạm dịch: chúng tôi đã nghe rất nhiều đánh giá tốt về nhà hàng mới này, nhưng thức ăn không đạt như mong đợi của chúng tôi, vì vậy chúng tôi khá thất vọng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!