Câu hỏi Trắc nghiệm

What could be the best title for the passage |

Câu hỏi:

What could be the best title for the passage?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Giải thích: 

Cái nào có thể là tiêu đề hay nhất cho bài đọc? 

A. Hoạt động từ thiện                                              B. Từ thiện 

C. Để trở nên nhân đạo                                            D. Vị tha

Thông tin: What makes people give money to charity? One reason is altruism, the unselfish desire to help other people and make the world a better place. 

Tạm dịch: Điều gì khiến mọi người góp tiền từ thiện? Một lý do là lòng vị tha, mong muốn lan tỏa để giúp đỡ người khác và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. 

Chọn B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!