Câu hỏi Trắc nghiệm

When children have strong, positive relationship with their parents, they are ____ to succeed in school. |

Câu hỏi:

When children have strong, positive relationship with their parents, they are ____ to succeed in school.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về cấu trúc từ vựng

*Ta có:                     

To be likely to do sth: có khả năng, có xu hướng làm gì

Tạm dịch: Khi mà trẻ có mối quan hệ gắn bó và tích cực với cha mẹ của chúng thì chúng có khả năng thành công hơn trong học tập.

Cấu trúc khác cần lưu ý:

Have relationship with sb: có mối quan hệ với ai

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!