Câu hỏi Trắc nghiệm

When preparing a CV, university can consider attaching a separate report about official work experience during the course. |

Câu hỏi:

When preparing a CV, university ______ can consider attaching a separate report about official work experience during the course.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức về cụm từ cố định

University graduate: sinh viên tốt nghiệp đại học

Tạm dịch: Khi chuẩn bị cho bản lý lịch cá nhân, các sinh viên tốt nghiệp đại học có thể xem xét đính kèm thêm một bài tường thuật riêng về kinh nghiệm làm việc chính thức trong suốt quá trình học tập.

Các từ vựng khác cần lưu ý

Candidate (n): ứng cử viên

Applicant (n): người ứng tuyển xin việc

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!