Câu hỏi Trắc nghiệm

Which animal can live both on land and in water? |

Câu hỏi:

Which animal can live both on land and in water?

Which animal can live both on land and in water? (ảnh 1)

Bạn đang xem: Which animal can live both on land and in water? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Dịch câu hỏi: Con vật nào sống được cả trên cạn và dưới nước?

A. con rắn

B. con ếch

Chọn B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!