Câu hỏi Trắc nghiệm

Which animal can live both on land and in water? |

Câu hỏi:

Which animal can live both on land and in water?

Which animal can live both on land and in water? (ảnh 1)

Bạn đang xem: Which animal can live both on land and in water? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Dịch câu hỏi: Con vật nào sống được cả trên cạn và dưới nước?

A. con rắn

B. con ếch

Chọn B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!