Câu hỏi Trắc nghiệm

Which animal can’t run? |

Câu hỏi:

Which animal can’t run?

Which animal can’t run? (ảnh 1)

Bạn đang xem: Which animal can’t run? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Dịch câu hỏi: Con vật nào không thể chạy?

A. con mực

B. con hổ

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!