Câu hỏi Trắc nghiệm

Which animal can’t run? |

Câu hỏi:

Which animal can’t run?

Which animal can’t run? (ảnh 1)

Bạn đang xem: Which animal can’t run? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Dịch câu hỏi: Con vật nào không thể chạy?

A. con mực

B. con hổ

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!