Câu hỏi Trắc nghiệm

Which animal has many arms and legs? |

Câu hỏi:

Which animal has many arms and legs?

Which animal has many arms and legs? (ảnh 1)

Bạn đang xem: Which animal has many arms and legs? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Dịch câu hỏi: Con vật nào có nhiều tay và nhiều chân?

A. con mực

B. chim đà điểu

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!