Câu hỏi Trắc nghiệm

Which animal has wings and feather? |

Câu hỏi:

Which animal has wings and feather?

Which animal has wings and feather? (ảnh 1)

Bạn đang xem: Which animal has wings and feather? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Dịch câu hỏi: Con vật nào có cánh và lông?

A. chim đại bàng

B. con gấu

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!