Câu hỏi Trắc nghiệm

Which animal is a bird? |

Câu hỏi:

Which animal is a bird?

Which animal is a bird? (ảnh 1)

Bạn đang xem: Which animal is a bird? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Dịch câu hỏi: Con vật nào là chim?

A. con vẹt

B. con gấu trúc

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!