Câu hỏi Trắc nghiệm

Which animal is a mammal? |

Câu hỏi:

Which animal is a mammal?

Bạn đang xem: Which animal is a mammal? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Dịchcâuhỏi: Động vật nào là động vật có vú?

A. con rắn

B. con chó

Chọn B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!