Câu hỏi Trắc nghiệm

Which animal is a mammal? |

Câu hỏi:

Which animal is a mammal?

Bạn đang xem: Which animal is a mammal? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Dịchcâuhỏi: Động vật nào là động vật có vú?

A. con rắn

B. con chó

Chọn B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!