Câu hỏi Trắc nghiệm

Which animal is an amphibian? |

Câu hỏi:

Which animal is an amphibian?

Which animal is an amphibian? (ảnh 1)

Bạn đang xem: Which animal is an amphibian? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Dịch câu hỏi: Động vật nào là động vật lưỡng cư?

A. con ếch

B. con chó sói

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!