Câu hỏi Trắc nghiệm

Which animal is an amphibian? |

Câu hỏi:

Which animal is an amphibian?

Which animal is an amphibian? (ảnh 1)

Bạn đang xem: Which animal is an amphibian? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Dịch câu hỏi: Động vật nào là động vật lưỡng cư?

A. con ếch

B. con chó sói

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!