Câu hỏi Trắc nghiệm

Which is the correct spelling? |

Câu hỏi:

Which is the correct spelling?

Bạn đang xem: Which is the correct spelling? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Ta có: salad (rau củ quả trộn)

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!