Câu hỏi Trắc nghiệm

Which of the following is NOT true, according to paragraph 1? |

Câu hỏi:

Which of the following is NOT true, according to paragraph 1? 

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

Điều nào sau đây KHÔNG đúng, theo đoạn 1?

A. Hầu hết thanh thiếu niên sử dụng trò chuyện video và tin nhắn văn bản để duy trì mối quan hệ với bạn bè.

B. Các hình thức giao tiếp mới góp phần rất lớn trong việc duy trì tình bạn. 

C. Chỉ có một phần thanh thiếu niên gặp những người bạn trực tuyến mà họ đã kết bạn.

D. Theo khảo sát, hơn một nửa thanh thiếu niên đã từng kết bạn mới trên mạng. 

Thông tin: These new forms of communication are key in maintaining friendships day-to-day – 27 percent of teens instant message their friends every day, 23 percent connect through social media every day, and 7 percent even video chat daily. 

Tạm dịch: Các hình thức giao tiếp mới này là chìa khóa để duy trì tình bạn hàng ngày – 27% thanh thiếu niên nhắn tin nhanh cho bạn bè mỗi ngày, 23% kết nối qua mạng xã hội mỗi ngày và 7% thậm chí trò chuyện video hàng ngày. => chỉ có 7% gọi video  

Chọn A. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!