Câu hỏi Trắc nghiệm

Why don’t corporations want to label their foods as GM? A. They think it will make |

Câu hỏi:

Why don’t corporations want to label their foods as GM?

Xem lời giải

Trả lời:

Tại sao các công ty không muốn gắn nhãn thực phẩm của họ là GM?

A. Họ nghĩ rằng nó sẽ làm cho giá của họ cao hơn.

B. Họ không tin rằng thực phẩm của họ thực sự là GM

C. Họ nghĩ rằng nhãn hiệu sẽ khiến một số người tiêu dùng sợ hãi.

D. Họ tin rằng tất cả các loại thực phẩm nên có nhãn GM.

Đáp án: C

Giải thích: “On the other hand, producers are afraid to label their foods as GM because they feel it will result in less product sales, as people may assume that there is something wrong with GM foods”: Mặt khác, các nhà sản xuất sợ dán nhãn thực phẩm của họ là GM vì họ cảm thấy điều đó sẽ dẫn đến doanh số sản phẩm ít hơn, vì mọi người có thể cho rằng có gì đó không ổn với thực phẩm GM.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!