Câu hỏi Trắc nghiệm

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Electron trong nguyên tử |

Câu hỏi:

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Electron trong nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng m1 về quỹ đạo dừng m2 thì bán kính giảm 27r0 (r0 là bán kính Bo), đồng thời động năng của êlectron tăng lên 4 lần. Bán kính của quỹ đạo dừng m2 có giá trị là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn A

Lời giải

Động năng tăng lên 4 lần 

v2=2v1

Kết hợp 

v21rv22v12=r1r2=4

Mà ta có: 

r1r2=27r0

r1=36r0r2=9r0

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!