Câu hỏi Trắc nghiệm

You ___________ the package by the time your flight takes off. |

Câu hỏi:

You ___________ the package by the time your flight takes off.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức : Phối hợp thì (thì hiện tại đơn – thì tương lai hoàn thành)

Giải thích :

Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc trong tương lai.

Công thức: By the time + S + V(s/es), S + will + have + VpII

Tạm dịch: Trước lúc chuyến bay của bạn cất cánh, bạn sẽ nhận được gói bưu kiện

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!