Câu hỏi Trắc nghiệm

You ___________ the package by the time your flight takes off. |

Câu hỏi:

You ___________ the package by the time your flight takes off.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức : Phối hợp thì (thì hiện tại đơn – thì tương lai hoàn thành)

Giải thích :

Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc trong tương lai.

Công thức: By the time + S + V(s/es), S + will + have + VpII

Tạm dịch: Trước lúc chuyến bay của bạn cất cánh, bạn sẽ nhận được gói bưu kiện

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!