Câu hỏi Trắc nghiệm

You looked exhausted. I think you’ve____________more than you can handle. |

Câu hỏi:

You looked exhausted. I think you’ve____________more than you can handle.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức được hỏi: Phrasal verb

turn on: bật

take up: đảm nhiệm, gánh vác công việc

turn up: xuất hiện take on: thuê

Đáp án B là phù hợp với nghĩa của câu nhất.

Tạm dịch: Trông cậu thật mệt mỏi. Tớ nghĩ cậu đang gánh vác nhiều hơn những gì cậu có thể xử lý.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!