Câu hỏi Trắc nghiệm

You looked exhausted. I think you’ve____________more than you can handle. |

Câu hỏi:

You looked exhausted. I think you’ve____________more than you can handle.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức được hỏi: Phrasal verb

turn on: bật

take up: đảm nhiệm, gánh vác công việc

turn up: xuất hiện take on: thuê

Đáp án B là phù hợp với nghĩa của câu nhất.

Tạm dịch: Trông cậu thật mệt mỏi. Tớ nghĩ cậu đang gánh vác nhiều hơn những gì cậu có thể xử lý.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!