Câu hỏi Trắc nghiệm

You must ____________ the pineapple’s skin before you eat it. |

Câu hỏi:

You must ____________ the pineapple’s skin before you eat it.

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

chop (v) thái

boil (v) luộc

peel (v) bóc, lột

Cụm từ peel … skin : lột vỏ

=>You must peel the pineapple’s skin before you eat it.

Tạm dịch: Bạn phải gọt vỏ dứa trước khi ăn.

Chọn B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!