Câu hỏi Trắc nghiệm

“ You should have finished the report by now.” John told his secretary. |

Câu hỏi:

“ You should have finished the report by now.” John told his secretary.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Dịch câu gốc: John nói với thư ký. “ Cô đáng lẽ ra nên hoàn thành bài báo cáo lúc này rồi.”

Dịch các phương án:

A. John đã phê bình cô thư ký vì không hoàn thành bài báo cáo.

B. John nói rằng cô thư ký đã không hoàn thành bài báo cáo

C. John nhắc nhở cô thư ký vể việc hoàn thành báo cáo đúng thời hạn.

D. John la mắng cô thư ký vì đã không hoàn thành bài báo cáo.

Phương án A dùng động từ dẫn phê bình là phù hợp với văn cảnh câu gốc nhất

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!